Проф. д-р Иван Барбов во интервју за НеуроМедиа, во Бугарија.