Проф. д-р Иван Барбов презентираше постер на XXII Национален Конгрес на невролозите во Бугарија, насловен како Hereditary Spastic Paraplegia: a case report.

Leave a Comment