Денес се одржа успешен виртуелен состанок насловен како SPINAL MUSCULAR ATROPHY: NOVELTIES AND CHALLENGES, каде присуствуваа повеќе од 50 слушатели. Посебна благодарност изразуваме до др. Милош Бркушанин од Центарот за Хумана Молекуларна Генетика, при Универзитетот во Белград каде сподели информаци околу пилот националната скрининг програма за СМА кој се спроведува во нивната земја.

Leave a Comment