По повод интернационалниот месец (август) посветен на спиналната мускулна атрофија, Национална Алијанса за Невромускулни заболувања и Невронаука организираше Round table насловена ”Спинална Мускулна Атрофија -неонатален скрининг”. Благодарност до докторите за конструктивните идеи, реалните перспективи и заклучоци.

Leave a Comment