2022 Webinar: СМА перспективи за 2022 година

Сеуште сме под импресии од вчерашниот вебинар кој беше повеќе од одличен. На истиот присуствуваа повеќе од 101 здравствен работник. Интересните теми како неонаталниот скрининг за СМА, исхраната кај СМА пациентите, како и резултатите од последователните функционални мерења придонесоа за квалитетот на овој стручен вебинар. Мило ни е што полека, но сигурно исполнуваме една важна…

Read More

2023 International webinar: SPINAL MUSCULAR ATROPHY: NOVELTIES AND CHALLENGES

Денес се одржа успешен виртуелен состанок насловен како SPINAL MUSCULAR ATROPHY: NOVELTIES AND CHALLENGES, каде присуствуваа повеќе од 50 слушатели. Посебна благодарност изразуваме до др. Милош Бркушанин од Центарот за Хумана Молекуларна Генетика, при Универзитетот во Белград каде сподели информаци околу пилот националната скрининг програма за СМА кој се спроведува во нивната земја.

Read More

2023 International webinar: New perspectives on Wilson’s disease

Интернационалниот вебинар посветен на Вилсоновата Болест одржан на 02ри март 2023 имаше посетенсот од 60 слушатели каде како предавачи покрај експерти од нашата земја, вклучивме и долгогодишен експерт др. Sashka Zhelyazkova од Софија, Бугарија. Размената на искуства во дискусијата беа од непроцелниво значење.

Read More

2022 Round table: Spinal Muscular Atrophy-Newborn screening

По повод интернационалниот месец (август) посветен на спиналната мускулна атрофија, Национална Алијанса за Невромускулни заболувања и Невронаука организираше Round table насловена ”Спинална Мускулна Атрофија -неонатален скрининг”. Благодарност до докторите за конструктивните идеи, реалните перспективи и заклучоци.

Read More